Particuliere kredietverstrekking

Sinds de banken massaal de duimschroeven hebben aangedraaid zijn ondernemers vaak gedwongen naar andere financieringsmogelijkheden uit te wijken. Eén van de opties is het lenen van particulieren.
De particuliere lening, of onderhandse lening, is een vorm van financiering zonder tussenkomst van een bank of andere kredietorganisatie.

Er bestaan zogenaamde ‘business-angels’. Dit zijn meestal voormalige ondernemers die in het bedrijfsleven kapitaal hebben opgebouwd en die zich nu bezighouden met het verschaffen van risicokapitaal op individuele basis of vanuit een netwerk. Deze partijen zijn vaak inhoudelijk betrokken bij de bedrijven waar ze in investeren. Ze betrekken een functie in de raad, treden op als adviseur of stellen hun netwerk ter beschikking aan de betreffende onderneming.

Kleine zelfstandigen zullen echter eerder geneigd zijn aan te kloppen bij ‘engeltjes’ binnen de eigen vriendenkring of familie. De voordelen voor de ondernemer zijn duidelijk: het rentepercentage ligt laag of er wordt zelfs helemaal geen rente berekend, er vindt geen BKR-toetsing plaats en de leenvoorwaarden kunnen eenvoudig worden gecommuniceerd. Degene die de lening verstrekt kan vaak rekenen op belastingvoordeel, of in de lening een investeringsmogelijkheid vinden die meer oplevert dan sparen.

Het lenen van vrienden en familieleden kan echter ook weer voor allerlei problemen zorgen, die verder reiken dan de bedrijfscontext. Niet na komen van leenvoorwaarden kan de persoonlijke relatie ernstig onder druk zetten. Net als bij iedere andere vorm van lenen is het dus belangrijk alles goed op papier te zetten.