Participatiefonds

Een participatiefonds is er voor iedereen die niet de mogelijkheid heeft om zelf geld te reserveren voor leuke dingen waardoor men mee kan doen in de samenleving.


Een participatiefonds kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat men mee kan doen op een voetbalclub of dat het mogelijk wordt om eens gezellig naar de film of een bepaalde workshop te gaan. Men komt op die manier in aanraking met anderen in de samenleving, waardoor er wordt gezorgd voor een leefgemeenschap waarin iedereen zich beter begrepen voelt en ook iedereen mee kan doen om de gezelligheid op die manier een positieve impuls te komen.

Inkomen

Het participatiefonds is er natuurlijk niet zomaar voor iedereen. Wanneer men gebruik wil maken van dit fonds dient men aan een aantal voorwaarden te voldoen, waardoor een met betrekking tot het inkomen. De verschillende overheden hebben in principe als regel gesteld dat iedereen die rond moet komen van de bijstand niet de mogelijkheid heeft om zelf allerlei leuke uitjes te betalen. Deze mensen mogelijk dan ook gebruik maken van het participatiefonds en krijgen op die manier de mogelijkheid om gratis leuke dingen te doen waarbij ze ook eens in aanraking komen met anderen. Overigens is de grens niet altijd strikt gelegd op de bijstandsgrens, het is vaak ook mogelijk om gebruik te maken van het participatiefonds wanneer men net wat meer verdiend. Wanneer er meer geld binnenkomt dan het niveau waarop de bijstand ligt is het tevens mogelijk om een leuke korting te krijgen van het participatiefonds en op die manier maar gedeeltelijk zelf voor de kosten op te draaien. Het maakt voor het participatiefonds in principe niet uit hoe men aan het geld komt, zolang dit maar niet teveel is. Zo kan het voorkomen dat men inderdaad een bijstandsuitkering krijgt, maar is het ook mogelijk om van het fonds gebruik te maken wanneer men bijvoorbeeld een WW-uitkering krijgt of aan de hand van een inkomen uit eigen werk niet voldoende verdiend om zelf voor de activiteiten te betalen.

Uitzonderingen

Uiteraard zijn er een aantal uitzonderingen te noemen voor mensen die weinig inkomen hebben maar geen recht hebben op bijstand door middel van het participatiefonds. Zo ontvangen studenten over het algemeen maar weinig geld aan de hand van hun studiefinanciering, maar kunnen zij van voldoende andere kortingen gebruik maken en komen ze dus niet in aanmerking.