Microkrediet

Een microkrediet kent men wellicht vanuit landen als in Afrika. Daar worden veel initiatieven gestart op basis van een microkrediet. Wanneer men zelf niet de mogelijkheid heeft om een bedrijf te starten met het aanwezige kapitaal of door een lening af te sluiten bij een bank kan men een beroep doen op dit krediet.


Dit krediet wordt in veel gevallen door de overheid verstrekt, maar zoals in de Afrikaanse landen ook door andere bedrijven. In Nederland wordt het microkrediet door de overheid verstrekt in combinatie met een betrouwbare kredietverlener. Een microkrediet staat in Nederland daarbij doorgaans niet op zichzelf, het is vaak een onderdeel van een microfinanciering. De toegevoegde waarde van deze financiering bestaat uit zowel het krediet als de coaching die men ontvangt om de onderneming op die manier op een succesvolle manier op te kunnen zetten. Er kan een microkrediet aangevraagd worden door kleine ondernemers voor een bedrag van maximaal €35.000.

Risico

Wanneer een bank het risico van een onderneming maar moeilijk in kan schatten zal er niet snel een lening worden verstrekt. Dit kan gemakkelijk betekenen dat een startende, kleine ondernemer geen lening kan krijgen en op die manier op een andere wijze voor geld zal moeten zorgen. Het is dan vaak niet gemakkelijk om een groot bedrag bij elkaar te krijgen en zo toch het bedrijf te kunnen starten. Om ook de kleine ondernemers de kans te geven hun bedrijf te starten kan de overheid een microkrediet verstrekken. Aangezien het bedrag niet te groot is kan de overheid dit risico wat gemakkelijker dragen dan een bank. Bovendien is het op deze manier voor de startende ondernemer mogelijk om advies te krijgen bij het starten van het bedrijf. Bij een bank krijgt men vaak gewoon een lening en dient men het zelf verder uit te zoeken. De overheid kan er voor zorgen dat de juiste begeleiding wordt geboden en dat op die manier ook direct het risico van de onderneming een stuk lager uit zal gaan vallen.

Qredits

De overheid heeft twee mogelijkheden wanneer een kleine ondernemer een microkrediet aan wil vragen. Aan de ene kant kan de overheid er voor kiezen om zelf garant te gaan staan voor het krediet. Dit betekent in principe dat de ondernemer aan de slag kan met het geld van de overheid en dit op den duur natuurlijk terug zal betalen. Het is echter ook mogelijk dat de overheid de kleine ondernemer door zal sturen naar Qredits, een kredietverlener. Men kan hier dan terecht voor het microkrediet en op die manier ook voldoende kapitaal bij elkaar krijgen om de onderneming te kunnen starten. De overheid heeft met deze kredietverlener uiteraard een regeling getroffen zodat ook de kleine ondernemers waarvan het risico vaak wat lastiger in te schatten is een lening kunnen krijgen en op die manier kunnen gaan werken aan hun te verwezenlijken droom.

Samenwerking

Er bestaat een samenwerking van een groot aantal bedrijven en organisaties die samen het Landelijke Netwerk voor Microfinanciering vormen. Deze bedrijven zijn actief op een speciale website waar zij terecht kunnen om beginnende, kleine ondernemers wegwijs te maken in de wereld van het ondernemen en ze op die manier de juiste ondersteuning kunnen bieden. Dit kenniscentrum is een initiatief van het Kenniscentrum Microfinanciering en het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. De website heet eigenbaas.nl en biedt ondernemers die gebruik willen maken van een microfinanciering zo de mogelijkheid om naast het microkrediet ook informatie te ontvangen die ze kunnen gebruiken om succesvol te gaan ondernemen. Zo is het onder andere mogelijk om allerlei tips te krijgen op het gebied van het bepalen van de juiste prijs en het opzetten van de organisatie als geheel. Dit zijn vaak problemen waar ondernemers tegenaan lopen wanneer ze klein beginnen. Een microkrediet is dan uiteraard wel heel prettig, maar op deze manier kan er ook voor worden gezorgd dat de onderneming op een gezonde manier zal opereren. Het microkrediet zal op die manier over het algemeen sneller kunnen worden terugbetaald waardoor uiteindelijk alle partijen voordeel kunnen halen uit deze slimme opzet.