Lenen als bedrijf

Lenen als bedrijf is vaak nog veel belangrijker dan lenen als particulier en het is daarom van belang om goed op de hoogte te zijn van de verschillende mogelijkheden.


Zeker wanneer men een bedrijf wil gaan beginnen ontkomt men er vaak niet aan om een lening af te sluiten. Nu de economische situatie nog altijd niet optimaal is ondervinden bedrijven steeds meer problemen. Lenen als bedrijf is in principe moeilijker dan ooit en het is daarom heel belangrijk om met een goed verhaal voor de dag te komen en in ieder geval te weten waar men het best op kan mikken om zo een zo groot mogelijke kans op succes te hebben. Daarnaast komt het vaak voor dat het lenen als bedrijf heel belangrijk is wanneer de verkopen tegenvallen en men aan de hand van een investering wil zorgen voor een betere cashflow. Het is bijvoorbeeld goed mogelijk dat een bedrijf aan de hand van een lening een nieuwe machine kan kopen en op die manier een stuk efficiënter kan gaan werken. In dat geval dient men als bedrijf de bank of een andere geldverstrekker te overtuigen dat het de kans op een gezonde bedrijfsvoering zal vergroten en dat het daarom van groot belang is dat de lening er komt. Ook hierbij is het weer van belang dat men zorgt voor een goede voorbereiding wanneer men wil lenen als bedrijf. Wanneer de bank of een andere geldverstrekker niet overtuigd is van het feit dat men serieus omgaat met het aanvragen van de lening zal er over het algemeen nooit een lening worden verstrekt en kan men het succes dus wel vast uit het hoofd zetten.

Voorbereiding

Wanneer men wil lenen als bedrijf is het dus van groot belang om een goede voorbereiding te hebben. Uiteraard dient men zich hierbij te richten op het eigen bedrijf, maar ook op de wensen van de bank. Wanneer men als bedrijf heel goed op de hoogte is van het risico van de bank en dit ook laat zien tijdens een gesprek zal de bank er sneller van overtuigd raken dat het een goed idee is om erin te stappen en de lening te verstrekken. Lenen als bedrijf is op die manier niet alleen een kwestie van geld vragen bij een geldverstrekker, maar ook een kwestie van laten zien dat er wordt begrepen hoe het een en ander in z’n werk gaat en welke consequenties dit mee zal brengen voor de verschillende partijen. Uiteraard is het daarnaast van belang om er bijvoorbeeld voor te zorgen dat de huidige leningen op de juiste manier worden afgelost en dat dit ook altijd zo gebeurd is. Wanneer men naar een bepaalde bank gaat om te lenen als bedrijf terwijl hier al een lening loopt waarop men maar af en toe aflost terwijl dit van tevoren anders was afgesproken zal men er niet snel instappen. Het is in zo’n geval misschien verstandiger om naar een andere bank te gaan, al zal men weinig kans maken wanneer de slechte betalingen landelijk geregistreerd staan bij bijvoorbeeld het BKR. Lenen als bedrijf zal op die manier heel lastig worden, waardoor het van groot belang is om altijd netjes te betalen.

Vertrouwen

Het lenen als bedrijf is net als het lenen als particulier grotendeels gebaseerd op vertrouwen. Waar het bij particulieren vaak nog gaat om relatief kleine bedragen lenen de bedrijven enorme kapitalen die de bank toch wel enigszins in de problemen zullen kunnen brengen wanneer deze niet op de juiste manier zullen worden afbetaald. Om er voor te zorgen dat men ook in de toekomst gewoon kan blijven lenen bij een bepaalde geldverstrekker dient men bij het lenen als bedrijf te zorgen voor een goede basis van vertrouwen waarop de samenwerking is gebaseerd. Door ervoor te zorgen dat de geldverstrekker niets te klagen heeft met betrekking tot de betalingen zal deze bank er ook eerder voor kiezen om na een aantal jaar een nieuwe lening af te sluiten. Tevens is het dan vaak geen probleem om bij het lenen als bedrijf even wat minder af te lossen wanneer het financieel allemaal iets minder gaat. Het is hierbij van groot belang dat er altijd een goede communicatie behouden blijft en dat de beide partijen op die manier in ieder geval weet wat de beweegredenen van de ander zijn.

Eigen bedrijf

Lenen als bedrijf is natuurlijk niet mogelijk zonder dat men de situatie van het eigen bedrijf op een uitstekende manier weet te presenteren. Hoe goed men ook op de hoogte is van het risico voor de bank en er voor kan zorgen dat er voldoende vertrouwen bestaat bij de geldverstrekker, zonder overtuigend verhaal over het eigen bedrijf zal men eigenlijk nooit een lening af kunnen sluiten. Bij het lenen als bedrijf is het daarom vooral van belang dat men er goed voor zorgt dat de prognoses en andere feiten uitstekend in orde zijn en dat men hier goed van op de hoogte is. Hierbij dient er dus te worden gekeken naar zowel de huidige situatie als de toekomstige. Men dient aan te tonen dat de lening op dit moment zal zorgen voor voldoende kapitaal waardoor het bedrijf vooruit kan en er voor kan zorgen dat de bedrijfsvoering een positieve impuls krijgt.

Daarnaast is het bij het lenen als bedrijf van belang dat er voor wordt gezorgd dat de geldverstrekker het vertrouwen heeft dat de prognoses zo gemaakt zijn dat het inderdaad te verwachten is dat men de lening ook in de toekomst netjes terug zal kunnen betalen en dat er op die manier op het financiële vlak in ieder geval geen problemen zullen ontstaan. Wanneer dit het geval is zal het lenen als bedrijf op een goede manier kunnen worden gedaan en zal de geldverstrekker het bedrijf graag bijstaan op het financiële vlak.