Het Participatiefonds voor ondernemers, zelfstandigen en starters

Logo ParticipatiefondsVoor zelfstandigen, kleine ondernemers en starters die een eigen bedrijf of project op willen zetten, bestaat er een federale kredietinstelling; het Participatiefonds. Ook beoefenaars van de vrije beroepen en werkzoekenden kunnen in aanmerking komen voor de diensten van deze instelling.
Het Participatiefonds verleent al jarenlang krediet aan personen uit de eerdergenoemde categorieën, maar het accent is de laatste jaren wel wat verlegd. Op initiatief van de overheid werd de dienstverlening sterk uitgebreid met administratieve, financiële en technische begeleiding.

Voor wie is het Participatiefonds?

Verschillende ondernemingen kunnen problemen ondervinden wanneer zij voor een lening aankloppen bij een bank. Het Participatiefonds komt hen tegemoet. De doelgroep is grofweg te verdelen in drie categorieën:

Kleine ondernemingen vormen een groot risico en zullen niet altijd voldoende krediet kunnen krijgen van een bank. Het Participatiefonds kent een systeem van cofinanciering waarbij zij het verstrekte krediet aanvullen en waarmee ze de drempel verlagen voor de kredietverstrekker.

Ook starters zijn een moeilijke categorie voor kredietverleners. Vanwege het gebrek aan een bedrijfsgeschiedenis is het moeilijk om te voorspellen welke richting de startende onderneming op zal gaan. Het Participatiefonds voorziet daarom in verschillende startersleningen en microkredieten.

Innovatieve bedrijven vormen een aparte categorie. Ook al betreft het een grote onderneming die aantoonbare successen heeft geboekt in het verleden; de aard van de innovatie maakt het moeilijk voor een bank een goede inschatting van de risico’s te maken. Er is namelijk nog geen of weinig kennis van de markt en de verdere ontwikkeling van de onderneming is onzeker. Om deze groep tegemoet te komen, biedt het Participatiefonds aanvullend krediet op risico-kapitaal dat verleend is door privé-investeerders.

Het Participatiefonds kent dus niet alleen zelf kredieten toe, maar heeft ook als doel de kredietverlening door banken en privé-investeerders te vergemakkelijken. Op deze manier vervult deze instelling een belangrijke rol bij het ondersteunen van de ondernemingsgeest en in het verlengde daarvan, bij het in beweging houden van de nationale economie.