starter


13
mrt 11

Lenen bij particulieren

Lenen bij particulieren is iets wat nog maar weinig gebeurt, terwijl het toch heel aantrekkelijk kan zijn. Uiteraard is het hierbij wel van belang dat dit op de juiste manier gebeurd en dat men er niet zomaar van uit gaat dat er bij iedereen een lening kan worden afgesloten.

Continue reading →


10
mrt 11

Participatiefonds

Een participatiefonds is er voor iedereen die niet de mogelijkheid heeft om zelf geld te reserveren voor leuke dingen waardoor men mee kan doen in de samenleving.

Continue reading →


10
mrt 11

Microkrediet

Een microkrediet kent men wellicht vanuit landen als in Afrika. Daar worden veel initiatieven gestart op basis van een microkrediet. Wanneer men zelf niet de mogelijkheid heeft om een bedrijf te starten met het aanwezige kapitaal of door een lening af te sluiten bij een bank kan men een beroep doen op dit krediet.

Continue reading →


8
jul 10

Het Participatiefonds voor ondernemers, zelfstandigen en starters

Logo ParticipatiefondsVoor zelfstandigen, kleine ondernemers en starters die een eigen bedrijf of project op willen zetten, bestaat er een federale kredietinstelling; het Participatiefonds. Ook beoefenaars van de vrije beroepen en werkzoekenden kunnen in aanmerking komen voor de diensten van deze instelling.
Het Participatiefonds verleent al jarenlang krediet aan personen uit de eerdergenoemde categorieën, maar het accent is de laatste jaren wel wat verlegd. Op initiatief van de overheid werd de dienstverlening sterk uitgebreid met administratieve, financiële en technische begeleiding.

Continue reading →