ondernemer


14
mrt 11

Lening aanbieders op het internet

Er bestaat een groot aantal lening aanbieders op het internet. Uiteraard claimen ze allemaal heel voordelig te zijn en het beste product aan te leveren. Het mooie van lenen is daarbij dat de producten eigenlijk heel goed vergelijkbaar zijn.

Continue reading →


10
mrt 11

Participatiefonds

Een participatiefonds is er voor iedereen die niet de mogelijkheid heeft om zelf geld te reserveren voor leuke dingen waardoor men mee kan doen in de samenleving.

Continue reading →


10
okt 10

Zakelijke lening en BKR

Een zakelijke lening is voor veel bedrijven van levensbelang. Zonder zo’n lening komt de bedrijfsvoering in sommige gevallen zelfs in gevaar en zullen er uiteindelijk financiële moeilijkheden optreden. Om dit te voorkomen kan er een zakelijke lening worden afgesloten, al is dat binnen het huidige economische klimaat natuurlijk niet gemakkelijk. Er zijn verschillende strategieën om banken toch te bewegen tot het verstrekken van een lening. Een goede voorbereiding is hiervan doorgaans de beste manier.
Continue reading →


8
jul 10

Vergroot uw kans op een zakelijke lening

In het huidige klimaat wordt het voor ondernemers steeds moeilijker externe financiering te krijgen. Als zelfstandige is de kans groot dat u vroeg of laat bij een bank aanklopt met een kredietaanvraag en natuurlijk hoopt u dan dat deze toch positief beoordeeld wordt. Wat kunt u doen om uw kansen op een lening te vergroten?

Continue reading →


8
jul 10

Het Participatiefonds voor ondernemers, zelfstandigen en starters

Logo ParticipatiefondsVoor zelfstandigen, kleine ondernemers en starters die een eigen bedrijf of project op willen zetten, bestaat er een federale kredietinstelling; het Participatiefonds. Ook beoefenaars van de vrije beroepen en werkzoekenden kunnen in aanmerking komen voor de diensten van deze instelling.
Het Participatiefonds verleent al jarenlang krediet aan personen uit de eerdergenoemde categorieën, maar het accent is de laatste jaren wel wat verlegd. Op initiatief van de overheid werd de dienstverlening sterk uitgebreid met administratieve, financiële en technische begeleiding.

Continue reading →