banken


10
okt 10

Zakelijke lening en BKR

Een zakelijke lening is voor veel bedrijven van levensbelang. Zonder zo’n lening komt de bedrijfsvoering in sommige gevallen zelfs in gevaar en zullen er uiteindelijk financiële moeilijkheden optreden. Om dit te voorkomen kan er een zakelijke lening worden afgesloten, al is dat binnen het huidige economische klimaat natuurlijk niet gemakkelijk. Er zijn verschillende strategieën om banken toch te bewegen tot het verstrekken van een lening. Een goede voorbereiding is hiervan doorgaans de beste manier.
Continue reading →


8
jul 10

Vergroot uw kans op een zakelijke lening

In het huidige klimaat wordt het voor ondernemers steeds moeilijker externe financiering te krijgen. Als zelfstandige is de kans groot dat u vroeg of laat bij een bank aanklopt met een kredietaanvraag en natuurlijk hoopt u dan dat deze toch positief beoordeeld wordt. Wat kunt u doen om uw kansen op een lening te vergroten?

Continue reading →


8
jul 10

Het Participatiefonds voor ondernemers, zelfstandigen en starters

Logo ParticipatiefondsVoor zelfstandigen, kleine ondernemers en starters die een eigen bedrijf of project op willen zetten, bestaat er een federale kredietinstelling; het Participatiefonds. Ook beoefenaars van de vrije beroepen en werkzoekenden kunnen in aanmerking komen voor de diensten van deze instelling.
Het Participatiefonds verleent al jarenlang krediet aan personen uit de eerdergenoemde categorieën, maar het accent is de laatste jaren wel wat verlegd. Op initiatief van de overheid werd de dienstverlening sterk uitgebreid met administratieve, financiële en technische begeleiding.

Continue reading →


3
jul 10

De Zwarte Lijst

Een ‘Zwarte Lijst’ voor kredietaanvragers: sommigen twijfelen aan het bestaan ervan maar ze is wel degelijk realiteit. Het CKO, de Centrale voor Kredieten aan Ondernemingen, is een onderdeel van de Nationale Bank van België en is verantwoordelijk voor de registratie van verstrekte kredieten voor professionele doeleinden. In Nederland wordt deze inventarisatie verzorgd door het BKR, het Bureau Krediet Registratie.

Continue reading →


3
jul 10

Belgacap – De aanvullende dekking door kredietverzekeraars

Eén van de gevolgen van de economische crisis is dat kredietverstrekkers massaal ‘nee’ zijn gaan verkopen aan ondernemers. Om ondernemers en kredietinstellingen tegemoet te komen en om economische groei mogelijk te maken, introduceerde de federale overheid in België een systeem van aanvullende, openbare kredietverzekering. Dit systeem, dat in mei 2009 werd ingevoerd, draagt de naam Belgacap.

Continue reading →