Belgacap – De aanvullende dekking door kredietverzekeraars

Eén van de gevolgen van de economische crisis is dat kredietverstrekkers massaal ‘nee’ zijn gaan verkopen aan ondernemers. Om ondernemers en kredietinstellingen tegemoet te komen en om economische groei mogelijk te maken, introduceerde de federale overheid in België een systeem van aanvullende, openbare kredietverzekering. Dit systeem, dat in mei 2009 werd ingevoerd, draagt de naam Belgacap.

Belgacap is een aanvullende dekking die wordt toegekend door de kredietverzekeraars en die wordt gewaarborgd door de overheid. De overheid neemt tot 50 procent van de oorspronkelijke dekking tot haar rekening en ontvangt van de kredietverzekeraars compensatie voor het gelopen risico. Er kan alléén aanspraak gemaakt worden op de waarborg, wanneer de basisdekking op het moment van schadeloosstelling niet voldoende blijkt. Op deze manier, en door aan het totaal van de waarborg een limiet te stellen van 300 miljoen euro, kan de overheid het risico beperken dat ze door deze regeling loopt.

Voor elke onderneming in België

De aanvullende dekking van Belgacap kan verleend worden aan iedere onderneming die gevestigd is in België, of er haar hoofdkantoor heeft óf waarvan de hoofdactiviteit in België plaatsvindt, en die geregistreerd staat bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (de KBO). In het begin had het systeem alleen betrekking op Belgische debiteuren maar sinds november 2009, op aanraden van de Europese commissie, ook op alle debiteuren binnen de Europese economie.

Aan de aanvullende waarborg door de overheid is per onderneming een maximum gesteld van 3 miljoen euro en voor kleine tot middelgrote ondernemingen bedraagt dit 1,5 miljoen euro. De begunstigde is er zelf verantwoordelijk voor dat deze limiet niet overschreden wordt.

België is niet het enige land dat door middel van ondersteuning van kredietverzekering hoopt de economie een steun in de rug te bieden. In bijvoorbeeld Frankrijk voorziet CAP in deze economische behoefte, in Nederland is het Task en de Duitsers kennen de Top-Up Bundesdeckung. Buiten de EU zijn Canada, Nieuw Zeeland en Singapore de pioniers.